postheadericon AKCJE I PROGRAMY

 

PRZYJACIELE NATURY

 

Przystąpiliśmy do ogólnopolskiej edycji programu „Kubusiowi Przyjaciele Natury". Jest to inicjatywa firmy Tymbark - producenta soków KUBUŚ, realizowana we współpracy z Fundacją Partnerstwo dla Środowiska. Program ma na celu edukowanie dzieci w zakresie przyrody i ekologii. Dzieci razem z Kubusiem, będą poznawały naturę i uczyły się, jak ją chronić. Nasze przedszkole  otrzymało Certyfikat "Przyjaciel Natury".


http://przyjacielenatury.kubus.pl/


MAMO, TATO, WOLĘ WODĘ!

 

Program edukacyjny „Mamo, Tato, wolę wodę!” został zainicjowany przez Żywiec Zdrój S.A. w 2009 roku, w trosce o zdrowy rozwój najmłodszych. Jego celem jest podkreślenie roli wody w codziennej diecie oraz wspieranie rodziców w kształtowaniu prawidłowych nawyków żywieniowych u dzieci. Od samego początku partnerami merytorycznymi „Mamo, Tato, wolę wodę!” są Instytut Żywności i Żywienia oraz Instytut Matki i Dziecka.

Dzięki materiałom edukacyjnym opracowanym przez ekspertów, przedszkolacy, odkrywają poprzez zabawę fascynujący świat wody. Podczas zajęć dzieci mają okazję poznać zasady zdrowego żywienia, poszerzyć swoją wiedzę na temat roli wody w przyrodzie oraz dowiedzieć się więcej o jej właściwościach, zastosowaniach i sposobach oszczędzania.

 

www.wolewode.pl

AKADEMIA AQUAFRESH

 

 

Akademia Aquafresh to największy w Polsce program profilaktyki higieny jamy ustnej realizowany w przedszkolach. Naszym zdaniem najlepszym sposobem edukacji jest nauka połączona z zabawą, dlatego realizujemy zajęcia edukacyjne na podstawie scenariuszy zajęć i materiałów multimedialnych w których bohaterowie programu Pastusie i Barney uczą dzieci jak prawidłowo dbać o ząbki oraz jak walczyć z niedobrym Robaczkiem Próchniaczkiem.


www.akademia-aquafresh.pl

 

PRZYJACIELE ZIPPIEGO


Nasza placówka realizuje program "Przyjaciele Zippiego". Jest to międzynarodowy program Partnership for Children, który kształtuje i rozwija umiejętności psychospołeczne u małych dzieci. Uczy dzieci 5-7 letnie różnych sposobów radzenia sobie z trudnościami i wykorzystywania nabytych umiejętności w codziennym życiu oraz doskonali relacje dzieci z innymi ludźmi. Nie koncentruje się on na dzieciach z konkretnymi problemami czy trudnościami, ale promuje zdrowie emocjonalne wszystkich małych dzieci. Program zachęca również dzieci do pomagania innym ludziom w ich problemach. Program Przyjaciele Zippiego nie mówi dzieciom, co robić, ani nie mówi: "To rozwiązanie jest dobre  a tamto złe". Natomiast zachęca dzieci do analizowania sytuacji życiowych i zastanawiania się nad sobą. Program pokazuje także, jak ważna jest rozmowa z innymi, kiedy odczuwamy smutek lub złość, jak również jak ważne jest słuchanie innych, kiedy oni przeżywają trudne chwile.


http://www.cmppp.edu.pl/node/580

 

CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM

 

Przedszkole włączyło się do programu „Klub Czytających Przedszkoli" w ramach kampanii społecznej „Cała Polska Czyta Dzieciom". Wprowadziliśmy zwyczaj codziennego głośnego czytania dzieciom. Dodatkowo podjęliśmy współpracę z pobliską biblioteką i wprowadziliśmy regularne do niej wyprawy. Poprzez włączenie do swych programów zajęć, głośnego czytania dzieciom, dajemy im szansę by wyrosły na mądrych i dobrych ludzi. Przy wyborze książek korzystamy ze strony internetowej:

www. calapolskaczytadzieciom. pl .
POCZYTAJ MI PRZYJACIELU

 

"Poczytaj mi przyjacielu" to program w ramach którego uczniowie z Zespołu Szkół nr 1 w Łukowie czytają książki naszym przedszkolakom. Ale wspólne czytanie to nie wszystko. Po lekturze razem bawią się, rysują, tańczą, śpiewają, przygotowują inscenizacje teatralne. Spotkania integrują uczniów z młodszymi koleżankami i kolegami oraz kształtują nawyk czytania książek.

http://www.ceo.org.pl/portal/poczytaj_mi_przyjacieluCZYSTE POWIETRZE WOKÓŁ NAS


Program "Czyste powietrze wokół nas" kierowany jest do dzieci w wieku 5-6 lat,  uczęszczających do przedszkoli oraz  do rodziców lub opiekunów dzieci i ma on charakter profilaktyczny. Głównym celem programu jest ochrona dzieci przed szkodliwym wpływem biernego palenia, zwiększenie wrażliwości dzieci na szkodliwość dymu papierosowego i wykształcenie świadomej umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, w których inne osoby palą przy nich papierosy, a także podniesienie kompetencji rodziców w zakresie ochrony dzieci przed ekspozycją na dym tytoniowy, zwiększenie wiedzy na temat skutków palenia papierosów, także biernego. Uczy on również dzieci jak radzić sobie w sytuacjach,  w których inne osoby palą przy nich papierosy.
POMÓŻ DZIECIOM PRZETRWAĆ ZIMĘ

Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę jest to ogólnopolska inicjatywa obywatelska organizowana przez  Polskie Radio Lublin w której bierzemy udział już po raz czwarty. Poprzez tę akcję uwrażliwiamy dzieci na potrzeby innych. Przedszkolaki i ich rodzice bardzo chętnie włączyli się do zbiórki trwałej żywności, słodyczy i zabawek dla potrzebujących rodzin.


www.pdpz.pl

 

AKADEMIA MISIA HARIBO


Przystępując do długoterminowego projektu edukacyjno - społecznego "Akademia Misia Haribo" chcemy  zachęcić rodziców  do kreatywnych zabaw z dziećmi, popularyzując ideę wczesnej edukacji w społeczeństwie.  Realizując ten program dążymy do tego by nasze przedszkole było nowoczesne, kolorowe i wesołe, w którym każde dziecko potrafi się śmiać, bawić i uczyć. W ramach tego programu przedszkolaki biorą udział w konkursach plastycznych o różnorodnej tematyce.


www.haribo.com/planet/pl/akademia/

Poprawiony (piątek, 13 marca 2015 15:01)