postheadericon Rekrutacja 2017/2018

 

INFORMACJA

Rekrutacja na rok szkolny 2017/2018 odbędzie się

w terminie od 1 do 15 kwietnia 2017 r.

Formularz zgłoszenia należy wypełnić na stronie internetowej:

 

www.lukow.przedszkola.vnabor.pl

 

W przypadku braku możliwości wysłania formularza zgłoszenia drogą elektroniczną

będzie można go pobrać również w przedszkolu,

dane zostaną wprowadzone do systemu przez przedszkole pierwszej preferencji.

Po wydrukowaniu prosimy uważnie sprawdzić,

czy wszystkie umieszczone tam dane są poprawne.

Po sprawdzeniu poprawności dokument należy formularz podpisać i dostarczyć

do przedszkola pierwszej preferencji w nieprzekraczalnym terminie do 18.04.2017 r.

Dokumenty dostarczone po tym terminie nie będą brane pod uwagę w trakcie rekrutacji.

24 kwietnia 2017 r. nastąpi publikacja list zakwalifikowanych dzieci.

W przypadku, gdy dziecko będzie zakwalifikowane do przedszkola

rodzic zobowiązany jest do potwierdzenia woli korzystania z usług placówki

w terminie od 24 kwietnia do 28 kwietnia 2017 r.

Brak potwierdzenia woli w formie pisemnej w powyższym terminie

jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w danej placówce.


04 maja 2017 r. nastąpi publikacja list przyjętych i nieprzyjętych dzieci.

 

 

Zapraszamy!

Poprawiony (środa, 29 marca 2017 13:06)